2015-09-10

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dane kontaktowe 

Młodzieżowy Dom Kultury,
37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6
NIP: 795-127-03-17
REGON: 651490431 
Telefon.: 16 670-20-03, fax:16 670-20-03 e-mail:mdk@um.przemysl.pl,
Strona internetowa: www.mdkprzemysl.pl 

Godziny pracy:
Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 – 17.30  w okresie roku szkolnego, Księgowość w godz. 8:00-16:00. W czasie wakacji i ferii zimowych od godz.: 7:30-15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON PRZEZ DYREKTORA:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 13:00-14:00.
Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

Harmonogram zajęć stałych oraz kalendarz imprez dostępny na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury: www.mdkprzemysl.pl