2015-09-10

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:     

  • Dzienniki zajęć
  • Zarządzenia dyrektora    
  • Komunikaty dyrektora szkoły    
  • Listy pracowników    
  • Akta osobowe pracowników    
  • Ewidencja urlopowa i chorobowa    
  • Kartoteki wynagrodzeń    
  • Dokumentacja finansowo-ksiegowa    
  • Księgi inwentarzowe 

Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, księgowość, dyrektor . 

Sposoby i zasady udostępniania danych: archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy placówki