2018-05-17

Zapytanie ofertowe

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie poniżej opisanej usługi:

1. Przedmiotem zamówienia jest: aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu przy ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl i pracowni plastycznej w budynku przy ul. Borelowskiego 9, 37-700 Przemyśl.

2. Termin wykonania usługi: do 25 czerwca 2018.

3. Oferta powinna zawierać:

- wycena (brutto)

- kserokopia wpisu do działalności gospodarczej.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl lub drogą elektroniczną na adres: mdk@um.przemysl.pl w terminie do 25 maja 2018

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wskazanego obiektu wymagającej aktualizacji dostępna do wglądu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 16 670-20-03 lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu.